CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL

BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA

Str. Carol Daila 81, sector 5, București, tel./fax: 021/3119295; 0314054542
Cont IBAN RO29RNCB0077029207060001, BCR, Filiala sector 6, București, cod fiscal nr. 4431227

Nr. 399 din 14.04.2020

COMUNICAT

Către,

Comunitățile Regionale, Teritoriale și Comunitatea Etnică Maghiară

Iubiți frați,

Datorită faptului că unele biserici au organizat oficierea Cinei Domnului sub diferite forme, Comitetul Executiv, în ședința on line din data de 14.04.2020, a luat în discuție aceste situații și, în urma dezbaterilor, a hotărât că:

Oficierea Cinei Domnului se va suspenda în toate bisericile, pe perioada stării de urgență, întrucât nu sunt îndeplinite în mod suficient condițiile biblice, sanitare și legale necesare efectuării acestei lucrări sfinte.

Cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului Isus, va dorim multă pace, bucurie și va salutăm cu frumoasele cuvinte din Epistola către Evrei 13:20-21: „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A lui să fie slava în vecii vecilor! Amin!”

COMITETUL EXECUTIV AL CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL – B.D.A.R.