Pastor Viorel Iuga: Rugăminte pentru liderii ţării – Vă rugăm frumos să luaţi în calcul revenirea la dreptul la închinare publică

697

Rugăminte pentru liderii ţării
Domnule Preşedinte,
Domnule Prim-Ministru,
Domnule ministru Ion-Marcel Vela,
Apreciem că atunci când nu se poate altfel, cu respectarea indicaţiilor date de organele competente, avem voie să mergem la serviciu, să ieşim la cumpărături, să mergem la medic sau la farmacie, să facem exerciţii fizice, să îi ajutăm pe cei bătrâni, pe cei neputincioşi sau nevoiaşi şi să ne plimbăm animalele de companie. Ne bucurăm că pe măsură ce se emit noi ordonanţe militare, aveţi în atenţie mai multe aspecte ce ţin de bunăstarea noastră.
Avem însă şi o nedumerire: De ce închinarea publică, în condiţiile respectării reglementărilor legale, nu este considerată vitală? Cine decide în dreptul credinciosului dacă părtăşia lui cu ceilalţi credincioși, evident în condiţiile unei igiene stricte, este vitală pentru el sau nu? Cine decide dacă împărtăşirea cu Trupul şi cu Sângele lui Isus Cristos la Sfânta împărtășanie (în condiţiile unei igiene stricte şi a regulilor convenite de distanțare socială, adică 1,5 m) este vitală pentru el sau nu? Cine decide dacă ajutorul spiritual primit în urma rugăciunilor ajută sau nu România în situaţia dificilă pe care o traversăm? În timp ce apreciem preocuparea dumneavoastră permanentă de a gestiona cât mai eficient impactul socio-economic al pandemiei COVID-19 la nivelul României, considerăm că intervenția statului în „manifestarea religiei” într-o societate democratică nu este de o însemnătate mai mică în împrejurările excepționale în care ne aflăm. Ştiind că urmează să emiteţi un nou decret, ştiind că aţi jurat să vă dăruiţi toată puterea şi priceprea pentru propăşirea sprituală şi material a poporului rpmân, vă adresăm respectuos rugămintea de a ţine cont şi de dorinţele cetăţenilor care vor să contribuie la binele României şi la ieşirea ei din pandemie manifestându-şi credinţa legal, aşa cum o înţeleg din perspectiva respectării libertăților religioase garantate de statul român, potrivit Constituţiei României (republicată) şi tratatelor internaţionale la care România este parte. În acelaşi timp, cunoscând faptul că opiniile specialiştilor internaţionali în boli infecţioase şi epidimiologie încă sunt împărţite, vă rugăm frumos să luaţi în calcul revenirea la dreptul la închinare publică. Stabiliţi dumneavoastră, împreună cu cei competenţi în domeniu(în numărul cărora sperăm să fim incluşi şi noi) regulile, (numărul maxim al participanţilor în aer liber, testele ce trebuie făcute, orele și alte reguli de procedură), dar vă rugăm să lăsaţi celor care doresc posibilitatea să-şi împlinească una dintre nevoile lor vitale: închinarea împreună cu fraţii de credinţă şi împărtăşirea la Masa lui Dumnezeu. Numai în felul acesta cetăţenii României pot rămâne uniți folosind toate mijloace materiale şi spirituale pentru a ieşi mai repede din această situaţie neplăcută.
Vă mulţumim frumos că veţi avea bunăvoinţa şi veţi găsi timpul necesar pentru a lua în considerare cererea noastră. Suntem cetăţenii României şi, în cazul nostru, nevoile expuse sunt cel puţin la fel de importante ca cele decise de unii specialişti.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să aibă milă de toţi cetăţenii României!
Un cetăţean, care respectă decizia unei categorii de cetăţeni, dar o exprimă şi pe a celorlalţi.

https://www.facebook.com/1638131613137988/posts/2627052747579198/