„Stimaţi fraţi slujitori, dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

În urma întâlnirii Comitetului Executiv din 3 aprilie 2020, considerăm că este benefic să vă comunicăm următoarele:

1.     Apreciem iniţiativele slujitorilor duhovniceşti ai bisericilor locale şi ai  comunităţilor teritoriale de a chema credincioşii la un timp de post şi rugăciune. Dacă atitudinea noastră în perioada de post şi trăirea noastră în viaţa de fiecare zi vor fi plăcute Domnului, nădăjduim că familiile noastre, bisericile şi naţiunea română vor experimenta binecuvântarea rugăciunilor ascultate. Menţionăm că, în perioada imediat următoare, 5–26 aprilie, comunităţile teritoriale, printr-o bună organizare, acoperă cu rugăciune toate cele 24 de ore. Vă rugăm să vă notaţi, de asemenea, în agende şi duminicile din 7 iunie, 6 septembrie și 6 decembrie, când, dacă vom fi în viaţă, vom fi chemaţi să ne smerim și să mijlocim înaintea Domnului cu post şi rugăciune.

2.     Recomandăm bisericilor şi comunităţilor teritoriale, care nu au reuşit să ţină adunările generale anuale, să îşi continue activitatea până când se vor putea organiza adunările generale statutare.

3.     Recomandăm slujitorilor duhovniceşti şi bisericilor să programeze şi să reprogrameze toate serviciile divine în cadrul cărora sunt planificate evenimente speciale (botez, Cina Domnului etc.), așteptând cu credință timpul în care bisericile se vor putea aduna iarăși în bucuria și frumusețea părtăşiei și închinării înaintea Domnului. În acest sens, ataşăm un material cu privire la celebrarea Cinei Domnului în perioada de pandemie, prezentat de Comisia de Educaţie şi asumat de noi.

Dragi fraţi în Domnul Isus Hristos, perioada aceasta nedorită, neplăcută, dar permisă de Dumnezeu nu schimbă nici Sfintele Scripturi, nici Mărturisirea noastră de credinţă şi nici Statutul Cultului. Vă îndemnăm, aşadar, să folosim zilele care vin cu smerenie, dar şi cu încredere. În timp ce respectăm recomandările legale, să investim în apropierea noastră de Dumnezeu şi în întărirea relaţiilor de familie. Să folosim mijloacele pe care le avem la dispoziţie pentru a întări relaţiile frăţeşti şi a mărturisi împăcarea cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.

Vă dorim protecţia şi binecuvântarea Domnului în fiecare zi…”

Comunicatul este semnat de păstorii Viorel Iuga, președinte, și Ioan Ardelean, secretar general

Sursa: http://revistacrestinulazi.ro/